Hệ thống Truyền tải và Phân phối > Worldwide Presence > TTDV > Thông điệp từ TTDV

Thông điệp từ TTDV

Công ty TNHH hệ thống truyền tải và phân phối Toshiba (Việt Nam) (TTDV) được thành lập ngày 27 tháng 6 năm 2008, với 100% vốn từ tập đoàn Toshiba.

Chúng tôi là nhà máy đầu tiên sản xuất về thiết bị hệ thống tuyền tải và phân phối điện tại Việt Nam với sản phẩm chính là Rơ le bảo vệ và hệ thống tự động hóa trạm biến áp

Hệ thống bảo vệ và tự điều khiển của chúng tôi được sản xuất dựa trên công nghệ mới nhất của tập đoàn Toshiba như thiêt kế, chức năng vận hành, quản lý sản phẩm, quản lý chất  với nguyên bản thượng hiệu của Toshiba.

Chúng tôi đưa ra những giải pháp để tạo ra một hệ thống an toàn, tiện ích với một loạt dãy sản phẩm đáng tin cậy của Toshiba.

Với phương tram của TTDV “Thân thiện với khách hàng”, chúng tôi tin tưởng rằng TTDV có khả năng cống hiến trong việc mở rộng và phát triển của hệ thống lưới điện.

Cam kết tới con người, Cam kết tới tương lai

Cam kết
Chúng tôi, những công ty thuộc tập đoàn Toshiba, với những cam kết cho xã hội, cam kết cho tương lai đã xác định rõ là phải tạo ra chất lượng cuộc sống tốt hơn cho xã hội và góp phần vào việc phát triển không ngừng nghỉ cho cộng đồng thế giới.
Cam kết tới con người
Chúng tôi luôn gắp sức phục vụ cho nhu cầu xã hội, đặc biệt là cho khách hàng, cổ đông và nhân viên của chúng tôi bằng cách thực hiện những chiến lược cho tương lai trong khi hoạt động kinh doanh. Như một công dân tốt, chúng tôi cố gắng hết sức để cống hiến cho mục tiêu của xã hội.
Cam kết tới tương lai
Bằng việc phát triển liên tục công nghệ về linh vực điện và năng lượng, chúng tôi cố gắng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt để nâng cao đời sống cho con người, góp phần vào sự phồn vinh của xã hội. Chúng tôi liên tục tìm ra cái mới để tìm ra mục tiêu của cộng đồng thế giới bao gồm cả biện pháp cải thiện môi trường.

To Top

Mục tiêu và chiến lược

Mục tiêu
Trở thành một công ty hàng đầu về hệ thống truyền tải và phân phối điện trên toàn thế giới.
Chiến lược
Cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác và cộng đồng bằng cách:
  • Liên tục sản xuất ra các sản phẩn có chất lượng cao
  • Cung cấp những giải pháp kỹ thuật đáng tin cậy
  • Đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng việc hiểu rõ yêu cầu của khách hàng trong mọi thời điểm
  • Cống hiến cho cộng đồng xã hội