Hệ thống Truyền tải và Phân phối > Worldwide Presence > TTDV

Công ty TNHH Hệ thống truyền tải và Phân phối Toshiba (Việt Nam).

Mục tiêu

Mục tiêu

Trở thành một công ty hàng đầu về hệ thống truyền tải và phân phối điện trên toàn thế giới.

Read More >>
Chiến lược

Chiến lược

Cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đối tác và cộng đồng bằng cách:

Read More >>