Hệ thống Truyền tải và Phân phối > Worldwide Presence > TTDV > Sản phẩm và dịch vụ > Dòng sản phẩm GR-200

Dòng sản phẩm GR-200

GR-200 là thế hệ rơle điều khiển bảo vệ thông minh (IED) mới nhất của Toshiba. Khả năng đáp ứng linh hoạt thực hiện bằng việc mở rộng phần cứng và module phần mềm kết hợp kích hoạt ứng dụng theo mục đích sử dụng dựa trên các khối chức năng độc lập.

Dòng sản phẩm GR-200

ĐẶC TÍNH

Nền tảng thông minh cho những ứng dụng lưới điện tương lai

 • Điều khiển và bảo vệ cho lưới Truyền tải và Phân phối.
 • Nền tảng cho các hệ thống năng lượng phân phối và tái tạo.
 • Bus quá trình, đo lường đồng bộ pha và giao tiếp theo gói.
 • Cơ sở cho những hệ thống tương lai và phát triển ứng dụng.

Có lựa chọn mở rộng phần cứng & Đáp ứng linh hoạt

 • Trên phạm vi toàn bộ các bộ phận phần cứng.
 • Bộ xử lý trung tâm với khả năng xử lý nâng cao.
 • Kết hợp nhiều chủng loại đầu vào ra.
 • Mô đun truyền thông dạng cắm.
 • Kết hợp phần cứng linh hoạt để đáp ứng các ứng dụng cụ thể.
 • Màn hình LCD gồm loại tiêu chuẩn và loại cảm ứng, kích thước lớn hiển thị sơ đồ MIMIC.

Bổ sung chức năng thông minh

 • Thư viện các khối chức năng cho phép ứng dụng rộng rãi cho bảo vệ, điều khiển, đo lường và các chức năng khác.
 • Các sơ đồ và thành phần bảo vệ.
 • Các sơ đồ điều khiển.
 • Các chức năng đo lường và ghi chép.
 • Các khối chức năng riêng biệt hoạt động độc lập.
 • Dễ dàng tùy biến IED để thêm hoặc bớt các khối chức năng cụ thể.
 • Linh hoạt thêm chức năng mới hoặc sửa đổi một chức năng cụ thể.

To Top

CHỨC NĂNG

 • Nhiều thành phần bảo vệ.
 • Chức năng điều khiển.
 • Chức năng ghi chép và đồng bộ thời gian.
 • Kết hợp đầu vào dòng điện 1A/5A.
 • Điện áp nguồn nuôi dải rộng.
 • Chấp nhận nguồn nuôi DC/AC.
 • Các đầu vào và đầu ra cấu hình được.
 • Các LED cấu hình được (chức năng và màu sắc).
 • Chức năng mô phỏng và thử nghiệm.
 • Cổng USB để kết nối đến máy tính tại chỗ.
 • Khả năng giao tiếp từ xa, để cài đặt và giám sát từ xa.
 • Giao thức truyền thông IEC61850, IEC60870-5-103, DNP3, Modbus RTU.